9 de enero de 2018

Taller de creación musical con APPS II


ARTIGO 1. CREACIÓN DE AULATítulo: Taller de creación musical con APPS II. 

Alumnado e centro educativo: O alumnado que participou neste proxecto foi 1º, 3º, 4º, 5º e 6º
de E.P. do CEIP Outeiro das Penas de Cesantes en Redondela. 

Contido curricular ou competencia clave destacada traballada coa actividade: No que se
refire ao contido curricular, esta actividade enmárcase dentro da competencia dixital que rixe a LOMCE. Concretamente, o obxectivo fundamental desta actividade é fomentar o desenvolvemento da creatividade do alumnado a través de aplicacións en dispositivos móbiles (IPADS) fomentando situacións de uso responsable e traballando a motivación constante mediante un importante centro de interese do alumnado.

Proceso de la actividad: O proceso en tódolos casos foi moi semellante: Utilicei un adaptador para IPAD para que conectase coa miña PDI e posteriormente explicaba o funcionamento básico da aplicación no encerado dixital e algunhas das súas utilidades máis destacadas e a continuación comezaba o proceso de creación baseado na experimentación de forma práctica (normalmente 1 IPAD por parella, como pouco 1 IPAD por trio.).

Creación realizada, es decir, el objeto final, el producto realizado: pódese ver nos vídeos e presentacións que se amosan a continuación.

Rematamos este curso cun taller de creación e improvisación musical utilizando as tablets na aula. Tivemos a sorte de contar con 8 tablets ipad cedidas para este proxecto polo CFR de Vigo aos cales damos as gracias. Non puidemos facer o taller con todo o alumnado por horarios e excursións varias de final de curso pero si con alumnado de 1º, 3º, 4º, 5º e 6º e este foi o resultado.

O alumnado de 1º traballou coa aplicación Rhythm Pad para elaborar un acompañamento rítmico a unha canción escollida por eles que posteriormente terían que integrar nese ritmo concreto.

 Resultado de imaxes para RhythmPad app

E este foi o resultado final. Fai clic na imaxe para ver o video.

O alumnado de 3º e 4º traballou cunha app chamada vidrhythm para a creación dun mosaico

sonoro con diferentes efectos a través da improvisación musical.


Resultat d'imatges de vidrhythm


E este foi o resultado final. Fai clic na imaxe para ver o video.

O alumnado de 5º e 6º traballou coa aplicación garage band para unha actividade de composición instrumental.


C:\Users\usuario\Desktop\garaje band.jpg

E este foi o resultado final. Fai clic na imaxe para ver o video.


             

O alumnado de 5ºe 6º tamén traballou coa aplicación launchpad para unha actividade de 

improvisación musical tomando como base diferentes loops sonoros predeterminados.


Imaxe relacionadaE este foi o resultado final. Fai clic na imaxe para ver o video.


        Toda esta información está tamén colocada no blogue de música do noso centro a través do seguinte 

enlace:
ARTIGO 2. REFLEXIÓN


Título: Aprendizaxe experimental.


A idea de utilizar as tablets na aula foi principalmente para traballar determinados aspectos musicais dunha forma nova, distinta e ao mesmo tempo motivadora para o alumnado. Esta actividade pretende traballar principalmente a competencia dixital do alumnado asi como a competencia lingüística, a competencia no espiritu emprendedor... Non é habitual traballar con tablets na aula no noso centro pero ésta foi a segunda vez que realizamos esta experiencia e de seguro que repetiremos xa que resultou moi positiva, innovadora e motivadora para o alumnado que participou nesta actividade. Desta meneira, alumnos que normalmente amósanse pouco motivados e participativos nalgunhas clases, sentíronse enganchados dende o primeiro momento e o resultado final que acadaron na súa actividade foi máis satisfactoria do que nun principio se agardaba.

Esta tamén foi unha moi boa ocasión para ofrecerlles un enfoque distinto das tablets, xa que utilizamos esta actividade para traballar o uso responsable dos dispositivos móbiles e o reflexionar sobre o consumo que fan deste tipo de dispositivos.

A posta en práctica foi moi boa xa que non houbo ningún tipo de problema técnico de conexión, fallos nas aplicacións… polo que o seu traballo dentro da aplicación foi intenso logo da breve explicación do funcionamento básico. O único aspecto negativo foi que as tablets descargábanse con moita facilidade e moito máis rápido do habitual en función do uso que tiñan.

En liñas xerais, en resumo, foi unha actividade moi positiva, motivadora e innovadora para o alumnado xa que desenvolveron a súa creatividade musical a través de aplicacións en dispositivos móviles.


2 de julio de 2017

Valoración do uso do Zowi en infantil

Sesións levadas a cabo na aula de Guillarei, onde se utilizou o Zowi en dúas situacións:

  • Xogo libre con todo o alumnado
  • Xogo libre cunha alumna con mutismo selectivo
A experiencia foi moi positiva en ambos casos. Os nenos disfrutaron moito da actividade en grupo. Chamoume moito a atención que este robot despertase tanta "tenrura" entre os cativos; pois can Zowi se mostraba "triste" a reacción dos nenos era que todos o querían acariñar.
No caso da alumna con mutismo selectivo, traballei individualmente con ela mediante a manipulación de regletas para construir unha casiña para o robot. A sesión foi moi positiva xa que a alumna mostrouse alegre, moi solta e a gusto, cariñosa co robot e colaboradora, chegando en varias ocasións a responder verbalmente ás preguntas feitas ao facer referencia a Zowi; e a diversas preguntas sobre un conto que se lera na sesión anterior.Artigo realizado por Mónica (PT)

29 de junio de 2017

Zowi e @escornabot, valoración do seu uso na aula de Ribadelouro


ZOWI

A experiencia con Zowi foi moi positiva. Dende o primeiro momento este "bebé robot" (nome que lle puxeron os nenos e nenas) resultou moi atractivo para eles, espertando rapidamente a súa curiosidade, principalmente para o grupo de 3 anos.
Despois de presentalo, describilo, observalo, imitalo... decidimos afondar máis no comportamento dos robots polo cal, e despois de numerosas preguntas por parte dos nenos e nenas de 4 e 5 anos, plantexamos realizar unha pequena investigación sobre o funcionamento de zowi.
Entre outros aspectos investigamos:
- como sabe woxi que ten un obxecto diante?
- a que distancia recoñece que hai un obxecto?
- os obxectos teñen que ser grandes ou pequenos?
- recoñece que hai obxectos na escuridade?

A través de zowi traballamos, entre outros, conceptos como: grande-pequeno, diante-detrás, aun lado e a outro, esquerda-dereita, recta numérica, medidas...
Como conclusión, sinalar que co traballo sobre zowi, púxose de manifesto o desenvolvemento de todas as competencias clave, ainda que dunha forma máis produnda contrinuímos ao desenvolvemento da competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía a sí como a de aprender a aprender.


ESCORNABOT

A experiencia co escornabot tamén foi moi significativa. Foi o segundo robot presentado. Ao igual que o anterior, despois de presentalo, observalo, describilo e estudar o seu comportamento decidimos traballar con el. Espertou moito interese entre os nenos de 4 e 5 anos.
Traballamos conceptos como: serie numérica, nocións de espazo... e dependendo da actividade outros como cores, vocabulario relacionado...

Algunhas actividades:
- quen é quen? xogo de adiviñas sobre profesións
- Cada conto co seu título
- Figuras xeométricas

Como conclusión sinalar que a través do escornabot púxose de manifesto unha aprendizaxe constructiva e significativa xa que partimos do método heurístico (ensaio-erro), permitindo que os nenos modifiquen, ampíen e diversifiquen os seus coñecementos.


28 de junio de 2017

Artigo reflexión: Profes por un día. Promocionando a robótica

O motivo polo que solicitei os 4 robots mBot Ranger ao CFR de Vigo, foi debido a escasez de robots dos que dispoñamos no centro.
Xa que no centro dispoñemos de 6 robots mBot Ranger, pero  este material quedaba escaso para as actividades que estabamos a deseñar tanto para a aula das materias de Tecnoloxía e TICs coma para a visita dos centros de primaria adscritos ao noso centro.
Queríamos que fora algo máis que unha visita de oir e ver, queríamos que interactuasen co centro. Asi que plantexamos que os alumnos de Bahcarelato de ciencias que cursan materias de Tecnoloxía foran profesores por un día, ensinado programación e robótica, sendo estes contidos dos máis motivadores na aula.

O grupo de alumnos de primaria que ía visitar o centro era moi elevado, uns 55 alumnos e alumnas, e o tempo que ían a estar era moi limitado, dende as 10 da maña ata a 1. Asi que optamos por dividilos en dous grupos, e con 10 robots tiñamos máis opcións de que esta activadade chegara a todos eles.

O resultado foi fantástico, xa que todos poideron probar o súa programación nun robot. Unha das mostras de que esta activadade resultou ser un éxito, e que unha vez concluido o tempo, tanto os rapaces de primaria como os de Bacharelaro queirían seguir programando e disfrutando do manexo do robot.

Artigo realizado por Alicia Pérez

Profes por un día
Grupo: 1º de Bacharelato de ciencias, materia de TICs e Tecnoloxía Industrial I
Competencias:
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT)

- Competencias sociales y cívicas. (CD)

- Aprender a aprender. (CAA)

- Competencias sociais e cívicas (CSC)

Material utilizado: 9 mBot Ranger e 15 ordenadores
Proceso da actividade:
Como cada ano os centros de primaria da zona viñeron a visitar o seu futuro centro de secundaria, o IES María Soliño de Cangas. Ese mesmo día recibiron tamén a súa primeira clase de robótica de mans de un grupo de alumnos dos máis veteranos do centro. Os alumnos e alumnas de 1º de Bacharelato, do grupo de ciencias, puxéronse do outro lado do pupitre e ensináronlle o manexo dos novos robots mBot Ranger, introducíndoos no mundo da robótica. Cada alumno do Bacharelato titoraba a uns dous ou tres alumnos de primaria tendo a súa disposición un robot mBot Ranger, o obxetivo era que este robot realizara un circuito establecido de antemán, esquivando obxetos no menor tempo posible. Foi unha experiencia fantástica, na que todos os alumnos disfrutaron do ensino e do aprendizaxe. Aínda que o número de alumnos na aula de informática era realmente elevado, xa que tiñamos 30 alumnos de primaria é 16 alumnos de Bacharelato, todos e todas cooperaron moi positivamente.
Esta activade, foi preparada de antemán durante as clases de TICs e TI I, para que os nosos alumnos adquiriran o manexo e dominio destes robots, completando así os contidos destas materias, contidos relacionados coa programación e a robótica.

Artigo realizado por Alicia Pérez